Salam Ukhwah

Harapanku ;
"...berharap agar sayapku boleh pergi jauh sehingga aku jumpa apa yang terbaik untukku dan agamaku..."

Thursday, February 3, 2011

Ibnu Khaldun - Tokoh Sejarawan Ulung


TAJUK : IBNU KHALDUN

    Biodata

    Nama : Abdul Rahman bin Muhamad bin Muhamad
    Lahir : Tunisia
    Tarikh Lahir : 732H/ 1332M
    Keturunan : Arab Yaman
    Bapanya : Seorang sarjana
    Jawatan : Setiausaha Negara di istana Sultan Abu Ishak bin Ali Yahya
    Anggota majlis Ilmiah
    Anggota Jabatan setiausaha sulit Sultan Abu Salim bin Abi al-Hassan di Fas, Maghribi
    Usia : 87 tahun
    Meninggal dunia : Di Kaherah, Mesir 808H/1406M

    Keperibadian Ibnu Khaldun

    1. Tekun mencari ilmu.
    2. Berjiwa pemimpin.
    3. Kreatif.

    Pendidikan

    1. Mempelajari asas agama dan Bahasa Arab dari bapanya.
    2. Mempelajari ilmu fardhu kifayah seperti mantiq, falsafah, sains, dan matematik dari Muhamad bin Ibrahim al-Abadi.
    3. Mendapat pendidikan tinggi dari guru-guru yang terkenal seperti Ahmad bin al-Qassar dan Lisannuddin bin al-Khalib.

    Sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

    1. Merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi,, sosialogi dan pendidikan.
    2. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmuan serta judul- judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi.

    Contoh Soalan

    1. Dimanakah Ibnu Khaldun dilahirkan?
    2. Ibnu Khaldun meninggalkan sumbangan yang amat bernilai kepada tamadun manusia.
    Terangkan dua sumbangan beliau dalam bidang pemikiran Islam.

No comments:

Post a Comment