Salam Ukhwah

Harapanku ;
"...berharap agar sayapku boleh pergi jauh sehingga aku jumpa apa yang terbaik untukku dan agamaku..."

Sunday, February 13, 2011

MASYARAKAT ARAB SEBELUM & SELEPAS KEDATANGAN ISLAM (Tajuk 24)

[ Masyarakat Arab sebelum di lantik Nabi Muhammad saw sebagai

rasul dikenali sebagai Masyarakat Jahiliyah.]

Maksud Jahiliyah

· Segi Bahasa : Berasal dari perkataan ( جهل ) bermaksud : Tidak tahu

atau Bodoh

· Segi Istilah :Tidak tahu atau sesat daripada agama samawi (agama

dari Allah )

Masyarakat Arab Jahiliyah Terbahagi kepada 2:

Ciri

Badwi

Hadhari

Penempatan

· Tinggal di luar bandar

· Tinggal di bandar

Cara hidup

· Sentiasa berpindah randah, bergantung kpd kawasan berair

· Tinggal menetap di bandar

Politik

· Berasaskan kepada qabilah

· Ketua dipanggil ‘Syeikh’.

· Sering bergaduh dan berperang di antara qabilah

· Berasaskan satu kuasa pentadbiran pusat.

· Hidup bersatu padu

SumberEkonomi

· Menternak binatang ternakan

· Bercucuk tanam

· Merampas harta kabilah lain

· Berniaga barang kemas dan perhiasan &berhala

· Bertukang

Kepercayaan Masyarakat Jahiliyah (Badwi & Hadhari)

1. Agama menyembah berhala - Agama yang paling ramai pengikut.

Terdapat lebih kurang 360 jenis berhala di sekitar kaabah, Antaranya

yang terkenal : all-Lata , al-Uzza , al-Manat , Taghuth & Yauq

2. Agama Kristian - Berasal dari Rom Pengantutnya terdapat di Najran,

Yaman, Syria, Iraq & kawasan pantai semenanjung Tanah Arab

3. Agama Yahudi - Bermula pada awal abad pertama Masihi

ketika pemerintahan Zu Nuwas di Yaman Penganutnya terdapat di

Yaman, Khaibar di Madinah & Utara Hijaz

4. Agama Majusi - Agama menyembah api yang berasal dari Farsi

(Iran sekarang)

5. Agama Hanif - Agama peninggalan Nabi Ibrahim a.s.

Mereka melakukan sembahyang pd waktu pagi & petang, haji &

korban

6. Agama menyembah Alam - Penganut agama ini menyembah

matahari , bulan , bintang, tumbuh-tumbuhan & tempat unta berdiri

ketika memerah susu

Perangai Keji Masyarakat Arab Jahiliyah

1. Wanita dijadikan hamba dan boleh dijual serta diwarisi.

2. Berzina,minum arak dan berjudi menjadi amalan harian

3. Merompak membunuh dan suka berperang

4. Sebahagian qabilah membuhuh anak perempuan yang baru

lahir

5. Menindas golongan yang lemah spt golongan hamba

Akhlak Mulia Masyarakat Arab Jahiliyah

1. Menepati janji

2. Saling membantu

3. Menghormati tetamu yg datang

4. Berani mempertahankan diri & kaum masing-masing

Peranan Islam Mengubah Corak Hidup Masyarakat Jahiliyah

1. Menghapuskan amalan dan kepercayaan karut kepada

mentauhidkan Allah

2. Mengubah perangai masyarakat yang keji kepada Akhlak

yang mulia

3. Menghapuskan fahaman perkauman yang sempit kepada

persaudaraan Islam

4. Mengubah kehidupan yang suka bermusuhan kepada

kehidupan aman dan harmoni


No comments:

Post a Comment